Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
imgimg

Certifikáty

V spoločnosti je zavedený a používaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016, systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001:2019 v oblasti:

 • projektovanie, konštrukcia a výroba elektrických zariadení
 • výroba rozvádzačov
 • montáž, rekonštrukcie, opravy, prevádzka, servis a údržba vyhradených technických elektrických zariadení
 • výstavba elektrických vedení
 • prípravné práce pre realizáciu stavieb a ich zmien

 

Oprávnenia:

 1. Oprávnenie vydané spoločnosťou Technická inšpekcia, a.s. podľa § 15 ods. 4 zákona 124/2006 Z.z. na druh činnosti:
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, v objektoch triedy A – bez nebezpečenstva výbuchu a aj v objektoch triedy B – s nebezpečenstvom výbuchu
  • Oprava vyhradených technických zariadení elektrických - oprava a údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, v objektoch triedy A – bez nebezpečenstva výbuchu a aj v objektoch triedy B – s nebezpečenstvom výbuchu
 2. Oprávnenie vydané spoločnosťou Technická inšpekcia, a.s. podľa článku 13 STN EN ISO/IEC 17020 (01/5260): 2005 na druh činnosti:
  • projekčná a konštrukčná činnosť technických zariadení elektrických v rozsahu E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov a objektov triedy A – bez nebezpečenstva výbuchu
 3. Oprávnenie vydané spoločnosťou Technická inšpekcia, a.s. podľa normy STN EN ISO/IEC 17020 (01 5260) na druh činnosti:
  • výroba technických zariadení elektrických v rozsahu E4 elektrický stroj, prístroj rozvádzač, v triedy A - bez nebezpečenstva výbuchu
  • projekčná a konštrukčná činnosť technických zariadení elektrických v rozsahu E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, v objektoch triedy A – bez nebezpečenstva výbuchu a aj v objektoch triedy B - s nebezpečenstvom výbuchu
 4. Oprávnenie vydané organizáciou Technická inspekce České republiky v zmysle § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., v súlade s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. na činnosť:
  • montáž, opravy, revízie a skúšky elektrických zariadení
 5. Oprávnenie vydané Dopravným úradom, divíziou dráh a dopravy na dráhach podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z.z. na vykonávanie určených činností:
  • montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach, v rozsahu: E1, E2, E3, E5 a E11
 6. Rozhodnutie o registrácii vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z.z. na činnosť:
  • montáž určených meradiel