Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
imgimg

Referencie r. 2014

 • Pripojenie ŠPED-TRANS Levice, a.s. do distribučnej sústavy ZSE Distribúcia a.s.
 • Preizolácia časti 400kV vedenia V492 v úseku ESt Horná Ždaňa - p.b. 50
 • ESt Voľa - Rozvádzače PS50
 • Preizolácia vedenia V426 v úseku p.b.č. 153 ESt R. Sobota
 • KGJ Jurajov Dvor - Kompenzácia chodu transformátorov naprázdno
 • Oprava oceľovej konštrukcie stožiarov 220 kV vedenia V270 Považská Bystrica - št. hranica SR/ČR Lískovec v úseku p.b.č. 203 - 266
 • Oprava oceľovej konštrukcie 400 kV vedenia V407 S. N. Ves - Liptovská Mara
 • Výmena vodičov, zemného lana, preizolácia vedenia V439 Križovany - P. Biskupice v úseku p.b.č. 1 - 104
 • Výmena KZL V478 - v úseku ESt Lemešany p.b.č. 242
 • Diaľkové riadenie ESt R. Sobota + výmena transformátora T402
 • Náhrada za transformátor T14 v Tepláreň Bratislava Východ
 • Realizácia stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur"
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinierskej činnosti na stavbu: "Výmena transformátora T401 v ESt Moldava"
 • Oprava transformátora T12 poškodeného skratom v Teplárni Bratislava Západ
 • ESt Stupava - Realizácia časti PS30.3 Ochrany, časť Podunajské Biskupice
 • Výmena ZL na vedení V424 št. hranica ČR - ESt Križovany
 • DR ESt R. Sobota + výmena T402, ČPS 30.1 El. ochrany a meranie el. práce - Dodávka rozvádzačov a Inžinierskych prác el. ochrán
 • Areál Šajdíkové Humence - revízie a skúšky VN káblov
 • Oprava havarovaného VN kábla v Tepláreň Bratislava Západ
 • Oprava OK stožiarov 220kV V275 Považská Bystrica - Bystričany p.b.č. 49-218
 • Aktualizácia dokumentácie skutočného stavu technologickej časti ESt Senica
 • Oprava VN kábla v Tepláreň Bratislava Západ
 • KZL/OPK V449 Levice - št. hranica Maďarsko
 • Realizácia technického auditu stavu FVE Poľany 1
 • Realizácia technického auditu stavu FVE Poľany 2
 • Realizácia technického auditu stavu FVE Nový Ruskov
 • Realizácia technického auditu stavu FVE Varhaňovce
 • Realizácia technického auditu stavu FVE Fulianka
 • Úprava výšky vodičov 400kV vedenia V498/8499