Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
imgimg

Referencie r. 2018

 • R8174 ESt Žabí Majer - rozšírenie + dobudovanie transformácie - projekčné práce
 • Dodávka a montáž merania spotreby elektrickej trakcie na výstupnej strane trakčných napájacích staníc a trakčných meniarní TNS Bratislava - Vinohrady a TM Kráľová Lehota
 • Rekonštrukcia ES 110/22kV Hurbanovo
 • Funkčné skúšky na stavbu Tr 110/22 kV Banská Štiavnica
 • Ročný servis elektro časti MVE Malé Pálenisko, Nová Dedinka, Veľké Blahovo, Málinec I, II, III, Starina, Zvolen, Nitrianske Rudno, Klenovec II
 • ES Bystričany 400/110kV - HOK a POK
 • ESt Podunajské Biskupice - Výmena izolátorov odpojovačov GE
 • Dokumentácia opravy chránenia V270 a V275 v ESt Považská Bystrica
 • Revízia 1ks PTP 400kV pre potreby V498 ESt Podunajské Biskupice, demontážne a montážne práce
 • Inovácia meracích súprav - technické zadanie
 • PPC Bratislava - Výmena meničov na 12MKA
 • Realizácia stavby: Výmena prípojnicových a horných prepojení v R400 kV Veľký Ďur
 • MVE Zvolen - diagnostika rezervovanej kapacity spotreby el. energie
 • AE Jaslovské Bohunice - Silové rozvádzače RMS a RMX
 • Realizácia stavby "Preizolácia 400 kV Vedenia V427 Rimavská Sobota - Moldava
 • Oprava chránenia vývodu V045 Liptovská Mara
 • MVE Malé Pálenisko – Odpojenie a pripojenie generátora
 • ESt Bystričany – Transformácia 400/110 kV - Ovládacia skriňa poľa ACA07
 • MVE Malé Pálenisko - Zistenie stavu a príčiny nesúladu meranej hodnoty elmera TG1
 • ES Hurbanovo - PS 01 Demontáže technológie, časť zariadení PS 10, PS 60, PS 91.1, PS 92.1
 • Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany - Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 - 6z
 • Odstránenie nevyhovujúcich vzdialeností križovatky na 400kV vedení V426 Levice - Rimavská Sobota v úseku p.b.č.233 - p.b.č.234