Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
imgimg

Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie legislatívnych úkonov v zmysle stavebného zákona č. 50/1976
 • odborné poradenstvo pri spracovaní investičných zámerov
 • zabezpečenie územného rozhodnutia
 • zabezpečenie stavebného povolenia
 • zabezpečenie kolaudácie stavieb
 • riadenie činností pred, počas a po výstavbe diela
 • koordinačná činnosť
 • odborné poradenstvo
 • zabezpečenie majetkovo - právnych úkonov
 • zabezpečenie zmluvných vzťahov dotknutých účastníkov konania
 • zabezpečenie úradných skúšok a opakovaných úradných skúšok technických zariadení elektrických
  skupiny A v zmysle vyhlášky č. 508/2009