Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

Alter Energo, a.s.

img

Alter Energo, a.s.

Spoločnosť vznikla v roku 2009. Naše podnikateľské aktivity sú orientované najmä na:

  • projektovanie, konštrukciu a výrobu elektrických zariadení
  • výrobu rozvádzačov
  • montáž, rekonštrukcie, opravy, prevádzku, servis a údržbu vyhradených technických elektrických zariadení
  • výstavbu elektrických vedení
  • prípravné práce pre realizáciu stavieb a ich zmien

Podnikateľská stratégia našej spoločnosti zahŕňa celé spektrum aktivít od inžinierskych a projekčných činností, cez realizáciu a uvedenie do prevádzky, až po komplexný záručný a pozáručný servis. Pri realizácii projektov sa opierame o dlhoročné odborné skúsenosti našich zamestnancov, ktorí sú držiteľmi príslušných oprávnení a osvedčení pre kvalifikovaný výkon požadovaných činností. Medzi základné piliere nášho úspechu patrí spoľahlivosť, najvyššia kvalita a zodpovedný manažérsky prístup. Našou ambíciou je neustály proces zlepšovania a posilňovania pozície medzi lídrami v segmente, v ktorom podnikáme.