Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
imgimg

Referencie r. 2016

 • Údržba Elektrických staníc 400kV a 220kV ESt Podunajské Biskupice, Rimavská Sobota, Senica, Bystričany, Levice
 • Prestavba existujúceho zdroja na báze existujúcej spaľovacej turbíny Rolls Royce Trent 60 WLE prevádzkovaného v otvorenom cykle inštaláciou horúcovodného kotla s integrovaným parovodným okruhom v areáli PPC Energy, a.s. a vyvedením tepelného výkonu do SCZT BA východ, v časti dodávka elektro
 • Demontáž 2x220 kV vedenia V071/285 v úseku portál Voľa - p.b.č. 1
 • Realizácia stavby "KZL/OPK V428 Moldava - Veľké Kapušany"
 • SS 400kV Gabčíkovo - PS 30.3 RIS - Napájacie a signalizačné káble WL a WS
 • SS Gabčíkovo - Osadenie rozvádzačov ČPS30.2 Ochrany a PS50 Vlastná spotreba
 • Zmena zapojenia transformátora T12 pre paralelnú spoluprácu v Tepláreň Bratislava Západ
 • ESt Liptovská Mara - Doplnenie signalizácie prvkov
 • KGJ Jurajov Dvor - Bratislava - Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia ovládania zaistenia stykačov podľa stavu VN odpínačov pre transformátory 2000 kVA
 • Cukrovar Sereď - Výmena elektromerov
 • Výroba modulov pre NN rozvádzače ABB, s.r.o. Česká republika
 • Demontáž, montáž, zaplombovanie elektromerov (75ks) pre MDS Kvartet Partizánske
 • MDS Liptovský Mikuláš - Montáž elektromerov
 • Duslo Šaľa - Montáž elektromerov
 • Realizácia stavby SO 690 - Vonkajšia prístupová komunikácia pre SST 400kV Gabčíkovo