Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
imgimg

Certifikáty

V spoločnosti je zavedený a používaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005 v oblasti:

 • projektovanie, konštrukcia a výroba elektrických zariadení
 • výroba rozvádzačov
 • montáž, rekonštrukcie, opravy, prevádzka, servis a údržba vyhradených technických elektrických zariadení
 • výstavba elektrických vedení
 • prípravné práce pre realizáciu stavieb a ich zmien

 

Oprávnenia:

 1. Oprávnenie vydané spoločnosťou Technická inšpekcia, a.s. podľa §15 ods. 4 zákona 124/2006Z.z. na druh činnosti:
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, v objektoch triedy A – bez nebezpečenstva výbuchu a aj v objektoch triedy B – s nebezpečenstvom výbuchu
  • Oprava vyhradených technických zariadení elektrických - oprava a údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, v objektoch triedy A – bez nebezpečenstva výbuchu a aj v objektoch triedy B – s nebezpečenstvom výbuchu
 2. Oprávnenie vydané spoločnosťou Technická inšpekcia, a.s. podľa článku 13 STN EN ISO/IEC 17020 (01/5260): 2005 potvrdenie odbornej spôsobilosti podnikateľa na druh činnosti: projekčná a konštrukčná činnosť technických zariadení elektrických v rozsahu E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov a objektov triedy A – bez nebezpečenstva výbuchu
 3. Oprávnenie vydané spoločnosťou Technická inšpekcia, a.s. podľa článku 13 STN EN ISO/IEC 17020 (01 5260): 2005 potvrdenie odbornej spôsobilosti podnikateľa na druh činnosti : výroba technických zariadení elektrických a projekčná činnosť technických zariadení elektrických v rozsahu E4.1 elektrické rozvádzače a objektoch triedy A – bez nebezpečenstva výbuchu
 4. Oprávnenie vydané Úradom pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia štátneho odborného technického dozoru a dohľadu na dráhach podľa §17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z.z. vykonávanie určených činností: montáž, opravy, rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1, E2, E3, E5 a E11.